dự toán chi phí

Dòng xe:
Chọn nơi:

Vui lòng chọn dòng xe và nơi đăng ký để dự toán chi phí.

Giá (VNĐ) :
Phí trước bạ :
Phí đăng ký :
Bảo hiểm Vật Chất : (1.6%)
Phí đường bộ : 1.560.000
Đăng Kiểm : 340.000
Dịch Vụ Đăng Ký : 2.200.000
Bảo Hiểm Bắt Buộc : 943.400
Tổng dự toán :

phụ trách kinh doanh
  • 0975 100 491
  • ngoccuong.dl@gmail.com
Close Menu
0975 100 491
0975100491
Thiết Kế Bởi Vĩnh XD